Page 15 - gisLab Laboratuvar Barkod Sistemi
P. 15
eney metodunun hesaplama yöntemlerini içermesi durumunda, laboratuvar tarafından sisteme
bir defaya mahsus tanımlanan hesaplama formülleri ile hesap makinesi ya da başka hiçbir yazılıma
gereksinim duymadan girilen veriler için deney sonucunu doğru bir şekilde hesaplayabilirsiniz.

Excel’de hesap yapma derdinden kurtulacaksınız.

FORMUL HESAPLAMA

13
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20