Page 6 - gisLab Laboratuvar Barkod Sistemi
P. 6
ARKOD SİSTEMİ

Müşteriden alınan numunelerin kimliğini gizlemek üzere benzersiz bir barkod numarası, vermiş
olduğunuz parametrelere göre, sistem tarafından otomatik olarak üretilir. Böylece müşteri ve numune
kimliğinin sadece numune kaydını gerçekleştiren yetkili personel tarafından görülmesi sağlanır.

04
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11