Harita Modülü

GisLab ile, konumu ya da adresi girilmiş olan numuneler için belirlenen kriterler dahilinde; kurum, kişi, parametre veya parametre sonuç değer aralıklarına göre mahalle, ilçe ya da il bazında yoğunluk haritalarını görebilirsiniz. Bunun yanı sıra, numunelerin alındığı noktaları ayrı ayrı inceleyebilirsiniz.

Parametre değerlerindeki sapmalara göre bozukluğun yada uygunluğun bölgesel olarak tespitini yapabilirsiniz.