Şikayet Takip

Müşterilerden ve diğer ilgililerden gelen şikayet ve önerilerin incelenmesi ve yapılan faaliyetlerin takip edilmesi sağlayabileceksiniz.